خدمات آرایشی گلوریا

    * برای دریافت اطلاعیه شروع به فعالیت وب سایت ما مشترک شوید.

    @media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6422e96cebfad .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6422e96cebfad .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_6422e96cebfad .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6422e96cebfad .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6422e96cec48e .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6422e96cec48e .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_6422e96cec48e .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6422e96cec48e .spacing_size-tablet{ display: block; } }#countdown_6422e96cecfe5 .countdown-amount {color: #ffffff;}#countdown_6422e96cecfe5 .countdown-amount:before,#countdown_6422e96cecfe5 .countdown-amount:after {background-color: #ff6d34;}#countdown_6422e96cecfe5 .countdown-period { color: #ffffff; }#countdown_6422e96cecfe5 .countdown-amount { font-weight: 800; }#countdown_6422e96cecfe5 .countdown-period { font-weight: 600; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6422e96ced387 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6422e96ced387 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6422e96d02da2 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6422e96d02da2 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_6422e96d030d1 a{ background: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_6422e96d030d1 a:hover{ background: #ffffff; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6422e96d030d1 a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6422e96d030d1 a:hover{ color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_6422e96d031181{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6422e96d031181:hover{ color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_6422e96d031181{ background: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_6422e96d031181:hover{ background: #ffffff; }